Secure Base

Een ‘secure base’ is een persoon die, of een plaats, gebeurtenis, ervaring, doel of object dat een gevoel van bescherming, veiligheid en zorg verschaft (‘caring’). Het biedt een bron van inspiratie en energie voor uitdaging, onderzoek, het aangaan van risico’s en het zoeken van nieuwe uitdagingen (‘daring’). [Kohlrieser, Goldsworthy & Coombe, 2012]

Wie of wat geeft jou een Secure Base, of te wel een veiling plek waar je volledig jezelf kan zijn?
Wie biedt jou die veiligheid? Wat heb je nodig? Hoe vind je de secure base in jezelf?

Hoe zorg voor dat je hier ook de ruimte en aandacht aan geeft.

Hoeveel tijd besteed je aan de mensen die jou een secure base geven? Laat je die persoenen ook weten dat je hen waardeert.

Kies een moment voor jou om aandacht te geven aan deze secure base. Geef de waardering en de liefde die dat verdient.Dat kan zij met een meditatie, een telefoongesprek of een moment van dankbaarheid.

Je weet wat je aandacht geeft groeit.

9 competenties van een authentieke, Secure Base leider

In het boek Care to Dare benoemt psycholoog en IMD-hoogleraar George Kohlrieser 9 competenties van een succesvolle Secure Base leider. Een secure Base leider…

  1. Blijft altijd kalm en laat zich niet leiden door primitieve emoties. Hierdoor ontstaat er geen onveiligheid of onvoorspelbaarheid.
  2. Accepteert het individu. Waardering en respect voor de ander is het uitgangspunt.
  3. Ziet altijd het potentieel in de ander. Hij of zij focust zich op de langetermijnontwikkeling van medewerkers.
  4. Luistert en zoekt de dialoog op door open vragen te stellen.
  5. Communiceert met krachtige boodschappen. Zijn of haar communicatie is eenduidig, helder en rechtstreeks.
  6. Focust op het positieve. Hij of zij zoekt mogelijkheden en voordelen.
  7. Moedigt het nemen van risico’s aan. Hij of zij biedt mogelijkheden aan om risico’s te nemen en talenten te ontwikkelen.
  8. Motiveert meer met intrinsieke motivatie dan met een geldelijke beloning. Persoonlijke groei en ontwikkeling staan centraal.
  9. Toont toegankelijkheid. Zelfs als hij of zij fysiek niet aanwezig is kunnen mensen bij hun leider terecht.